Osmaniye Haberleri, Son Dakika Osmaniye Haberleri

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (4)

Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek. Bu kişilerin genel sağlık sigortası bildirimleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.Teklifle, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri görevden daha uzun süre sözleşmeli olarak başka bir görevi yerine getiren sözleşmeli personelin, sefer görev emirlerinde daha tecrübeli ve bilgili olduğu sözleşme süresindeki görevinin esas alınması amaçlanıyor. Buna göre, sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapılan sınıf, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılacak.Dövizle askerliğe kur farkı düzenlemesiTBMM üyelerinin milletvekili sıfatını taşıdıkları süre boyunca taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğü ile bölünmemesi amacıyla milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.Dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesi amacıyla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödeyecek.Uyum düzenlemesiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin mevzuatta uyum düzenlemesi yapılıyor.Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca faaliyette bulunan amatör askeri spor kulüplerinin kurulması için Milli Savunma Bakanlığının müsaadesi ile ilgili makamlara müracaat edilecek.Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutanı veya kurum amiri tarafından yapılacağı, Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek.Milli Savunma Bakanlığının izni ile orduevi ve bağlısı şubeler, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri; özel, yerel veya kış eğitim merkezleri; ihtiyaç görülen yerlerde, rehabilitasyon merkezleri kurulabilecek; gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezleri açılıp işletilebilecek.Barışta olağanüstü hallerde, Milli Savunma Bakanının emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmetler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilecek.Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar, Milli Savunma Bakanlığı sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecek.Subay hizmet kadroları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecekHer yıl 30 Ağustos’tan sonra uygulanacak subay hizmet kadroları; rütbe, sınıf, varsa branşı belirtilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmet ihtiyacına göre tespit edilecek.Fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş yıllık subay yetiştirme miktarının yüzde 3’ünün altında olması halinde, bu orana kadar artırılabilecek.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı belirtilerek, Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilecek.Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve düzenleme kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilecek.Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilecek.Verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Milli Savunma Bakanlığınca tescil edilerek numaralanacak.İtibari rütbe, yurt dışı sürekli göreve atananlara Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından verilebilecek.Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve teşkilatlanma, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen bu kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanacak.Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alan maddelerden bazılarının içerikleri şöyle değiştirilecek: ‘- Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına, Milli Savunma Bakanının görüşlerini de dikkate alarak karar vermek.Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne verilmesini sağlamak.’Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, sözleşme süreleri; seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı’nın göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilecek.GörüşmelerdenTeklif görüşmelerinde söz alan CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, emekli binbaşıların 3 bin 750 lira maaş aldığını dile getirerek, ‘TSK’nin taburunu emanet ettiğiniz bir komutana 3 bin 750 lira emekli maaşını reva görüyor musunuz? Bu adam intihar ederse müsebbibi kim olacak? Bu bir adaletsizlik.’ diye konuştu.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise ‘Milli Savunma Bakanlığı en üst düzey komutanından, generalinden neferine kadar her askerini, personelini şerefli bulur. Sivil personelimiz için de aynı şey söz konusudur. Hiçbir tereddüt yok. Asla kategorik bir yaklaşım içinde değiliz.’ dedi.Milli Savunma Komisyonu üyelerinin taleplerini, hassasiyetle takip ettiklerini, gerekli notları aldıklarını belirten Alpay, ‘Devlet dediğimiz aygıt tek bir birim üzerinden faaliyet gösteren bir mekanizma değil. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuları not ettik. Hepsine hassasiyet gösteriyoruz.’ diye konuştu.CHP’li Sancar, teklifin, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarındaki erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamasını içeren maddesini eleştirdi.Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin, bir mesleğin ehliyeti anlamına geldiğini söyleyen Sancar, ‘Tehlikeli ve çok tehlikeli işte çalışan erlere mesleki yeterlilik belgesi istememek nedir, bana bir anlatın. Siz buna nasıl izin vereceksiniz? Siz, ‘Tabela da çaktırırım, kalıp da çaktırırım, merdiven de yaptırırım, beton da döktürürüm.’ diyorsunuz. O zaman amele alın. Asker çocuğun ne suçu var? Bu maddeye imza atanların büyük vebali var. İnsaniyet dışı bu düzenlemeyi yasalara aykırı buluyorum.’ ifadesini kullandı.CHP’li Sancar, milletvekillerinin askerlik yükümlülüklerinin, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenmesini de eleştirdi.Sancar, ‘Bunu neden bizim irademize bırakmıyorsunuz? Kendi kendinize benim askerliğimi ne zaman yapacağımın kararını veriyorsunuz? Neden ertelensin, ben yapmak istiyorum. Bunu ötelemek milletvekiline iyilik falan değildir, ayrıca milletvekilinin özgür iradesine yapılan bir baskıdır. Bu düzenleme, askerlik yapmak isteyen milletvekilini engellemektedir.’ dedi.AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da düzenlemenin, Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 18’e inmesi nedeniyle yapılacağını kaydetti.Komisyonda, müzakerelerin ardından kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi.(Bitti)

Bir önceki yazımız olan Osmaniye'de emniyetten karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı başlıklı makalemizde Emniyet Müdürlüğü, Güncel ve Osmaniye hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir